Perioada Concursului: 21 septembrie – 11 octombrie 2020

Art. 1 – Organizatorul
(1) Organizatorul Concursului „OSRAM Golf VI LED” (denumit in continuare „Concurs”) este STACS TV, reprezentata de Dl. Daniel Tomescu si Dl. Marius Dobrescu, numita in continuare “Organizator”.
(2) Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Concursului (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”). Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant.
(3) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.
(4) Concursul va putea fi intrerupt de catre Organizator, oricand in timpul duratei de desfasurare, in cazul aparitiei unei situatii de forta majora sau al modificarii Regulamentului Concursului.
Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului
(1) Concursul este organizat si desfasurat pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada: 21 septembrie – 11 octombrie 2020, numita in continuare Perioada Concursului, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament al Concursului, online pe pagina Facebook: STACS TV

 

Art. 3 – Regulamentul Concursului

(1) Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament al Concursului.

(2) Regulamentul de participare/desfasurare al Concursului este disponibil, in mod gratuit, in format electronic

(3) Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/ sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament. In caz de discrepante intre prevederile din varianta scurta a Regulamentului Oficial de pe materialele de comunicare ale Concursului si prevederile acestui Regulament Oficial, vor prevala prevederile prezentului Regulament Oficial;

(5) De asemenea, orice intrebare sau nelamurire va putea fi adresata prin intermediul paginii de Facebook.

 

Art.4 – Dreptul de participare

(1) Se pot inscrie in vederea participarii la Concurs, pe pagina de Facebook, numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani. Inscrierea in vederea participarii la Concurs, presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament al acestuia.

 

Art. 5 – Mecanismul Concursului

5.1 Conditii privind inscrierea valabila in Concurs
Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
(2) Inscrierea se va face exclusiv in Perioada Concursului mentionata la Art. 2 de mai sus;
(3) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe www.facebook.com (in cazul in care au deja cont de utilizator);
(4) Sa acceseze pe pagina de Facebook a Organizatorului – postarea marcata drept “Concurs” si sa lase un comentariu prin care sa adauge o fotografie cu masina lor Volkswagen Golf VI
(5) Masina inscrisa trebuie sa nu fie echipata din fabrica cu instalatie xenon.
(6) La o saptamana de la inceperea concursului organizatorul va alege 4 semi-finalisti ce vor primii random un emoji
(7) Se va realiza o postare cu cei 4 semi-finalisti, iar primii 2 ce vor strange cele mai multe reactii cu emoji-ul lui vor merge in finala.
(8) Cei 4 semi-finalisti vor strange reactii pe durata unei saptamani
(9) Se va realiza o postare cu cei 2 finalisti, iar acestia vor primii un alt emoji random.
(10) Participantul ce va acumula cele mai multe reactii cu emoji-ul sau va fi castigator.
(11) Livrarea premiilor se va face la sediul ASPAD din Bucuresti, cu obligatia montarii premiului pe masina castigatoare, in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la data validarii.
Validarea inscrierilor este atributul exclusiv al Organizatorului:
Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica (invalida) orice continut postat pe pagina de Facebook, fara a fi necesara notificarea autorului/participantului sau prezentarea unei explicatii, in cazul in care nu raspund la intrebarea de Concurs sau nu respecta cerintele din postarile Concursului;
Continutul paginii Facebook a Organizatorului este moderat, iar orice tip de continut necorespunzator si/ sau legaturi cu pagini de internet care nu sunt conforme cu criteriile Regulamentului Oficial pot fi inlaturate, fara a fi necesara notificarea autorului/ participantului sau prezentarea unei explicatii. Autorul/ Participantul va fi exclus din Concurs si implicit va pierde orice posibilitate de a castiga oricare din premiile Concursului.
Astfel, va fi descalificata automat din Concurs orice inscriere care:
– are un continut defaimator, indecent, explicit sexual, obscen, ofensator, sensibil din punct de vedere politic si/sau cultural, sau care promoveaza violenta, misoginismul sau fac referire la activitati ilegale, sau care promoveaza discriminarea pe baza de rasa, religie, sex, origine nationala, dizabilitati fizice sau de varsta, sau care incalca drepturile unei terte persoane;
– nu au legatura cu natura si scopul Concursului, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.
Art. 6 – Premiile Concursului
(1) In cadrul Concursului se va acorda 1 premiu, constand intr-un kit de faruri cu led si xenon oferit de OSRAM Romania.
(2) Castigatorul premiului oferite in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor/ caracteristicilor premiilor.
Art. 7 – Incetarea/Intreruperea Concursului
(1) Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in Art. 2 de mai sus in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
(2) Forta majora inseamna orice eveniment extern, absolut invincibil şi inevitabil care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Concursului.
(3) Concursul mai poate inceta oricand inainte de implinirea perioadei stabilite in Art. 2 de mai sus ori poate fi suspendat oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.
Art. 8 – Reclamatii
(1) Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maximum 24h de la data anuntarii publice a semi-finalistilor si a finalistilor. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.